27.04.2015


'bez dotykania pleców nie ma miłości' 

~ J. Pilch
( nieustanne a s o c j a c j e, kiedy coś wyzwoli wewnętrzną migawkę
i tak jakby znów trzymało się nos przy rozgrzanej skórze
na tych dotykanych miłością plecach )
09.04.2015

01.04.2015

po raz pierwszy w życiu
n i e  c i e s z ę  s i ę,
że cholerny marzec się skończył