27.09.2012
tęsknoty i obsesje, szczęścia i smutki

rzeczywiste i wyobrażone.


i to
ciche i zaskakujące
zamiłowanie do osób kruchych.

making movies in my head,
making Hollywood look tiny...